YONAR DAMIR • FINAL ASSEMBLING

قابلیت تولید از لحاظ قطر محور

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

Ø20 , Ø25 , Ø30 ,  Ø35 , Ø40 mm

220 – 1600 mm

250 number

YONAR DAMIR • PRODUCTION LINE

برش لوله

ماشینکاری انتهای لوله

دستگاه جوش

دستگاه خارزنی محور

دستگاه چاک زنی محور

دستگاه مونتاژ نهایی

All Rights Reserved For Yonar Damir ©   |   Powered By ToranjStudio

قابلیت تولید از لحاظ قطر محور

Ø63 , Ø89 , Ø108 ,  Ø133 , Ø159 mm

قابلیت تولید از لحاظ قطر لوله

Ø20 , Ø25 , Ø30 ,  Ø35 , Ø40 mm

بازه تولید از لحاظ طول رولیک

220 – 1600 mm

ظرفیت تولید در یک شیفت کاری

 250 number